30 lipca

Twoja siła samokontroli jest drzewem wiecznej wolności.

W życiu duchowym samokontrola ma nie tylko bardzo wielka wagę, znaczenie, lecz także przynosi owoce. Bez samokontroli nie ma realizacji. Podczas lektury słownika, spotykamy tysiące wyrazów. Ze wszystkich słów "samokontrola" jest najtrudniejsza do praktykowania. Jak uzyskać samokontrolę? Jeśli chcemy samokontroli, musimy poddać się Źródłu. Tym Źródłem jest Światło. Tym źródłem jest Bóg.

Jeśli chcesz być naprawdę wielki i dobry,
Każdego dnia musisz bardzo cenić
Swe życie oddania.
Ono bowiem daje ci siłę samokontroli.
Ku twej największej radości i satysfakcji,
Nikt inny tylko ty sam
Panujesz nad sobą.