6 lipca

Nic nie zyskujemy, patrząc w przeszłość. Coś zyskujemy, poznając przyszłość. Żyjąc w teraźniejszości, zyskujemy wszystko.

Musimy zawsze być w teraźniejszości. Jest ona stale gotowa przynieść złotą przyszłość naszemu sercu. Dzisiejsze osiągnięcia są najbardziej satysfakcjonujące, lecz musimy poczuć, że są niczym w porównaniu z osiągnięciami jutra. Za każdym razem, gdy świta zadowolenie, musimy poczuć, że jest niczym w porównaniu z zadowoleniem, które dopiero się narodzi. Musimy poczuć, że każda sekunda przynosi nowe życie, nowy rozwój, nowa sposobność. Jeśli jesteśmy gotowi pozwolić na zmiany w naszym życiu, w każdej sekundzie, każdej minucie, każdym dniu, na pewno się rozwiniemy.

Nie śpiewaj pieśni uduchowienia
Wczorajszym umysłem.
Śpiewaj owocne pieśni
Dzisiejszym sercem.