8 lipca

Przeszłe błodzy, ból, upokorzenia nigdy nie mogą zaćmić zachwytu twej obecnej korony zwycięstwa.

Nie możemy pozwolić naszej przeszłości zniszczyć spokoju naszych serc. Nasze obecne dobre i boskie działanie może łatwo przeciwdziałać złym, nieboskim działaniom z przeszłości. Jeśli grzech ma siłę, by zmusić nas do płaczu, medytacja posiada bez wątpienia moc, by dać nam radość, zalać nas boską mądrością.

W chwili, gdy odwrócił się
Od przeszłości,
Złoty poranek jutrzejszego piękna ciszy
Zaprosił go do jazdy
W rydwanie
Transcendentalnego Boga Słońca.