20 sierpnia

Wymaż ze swej świadomej i nieświadomej pamięci ból życia klęski.

Czym tak naprawdę jest błąd? Jeśli myślimy, że błąd oznacza coś, po czym następuje kara, całkowicie się mylimy. Przede wszystkim potraktujmy błąd jako upadek. Czym jest upadek? Upadek jest filarem sukcesu. Potraktujmy go jako doświadczenie Boga w nas. Bóg wciąż doświadcza Siebie w nas i przez nas. Zarazem biegnie On i niesie Edo ostatecznego celu doskonałości. Potraktujmy błąd jako półprawdę. Jeśli uznamy go za coś odrażającego, niewybaczalnego, nigdy nie będziemy w stanie poprawić go i przekształcić w prawdę. Powinniśmy uważać błąd za niedoskonałą lub nieskończenie małą prawdę. Jedynie gdy ujrzymy w nim odrobinę prawdy, poczujemy, że możemy go oczyścić i przekształcić w prawdę.

Mówisz do Boga: "Ojcze upadłem".
Bóg mówi do ciebie:
"Jesteś pewny, mój synu?"
Mówisz do Boga: "Ojcze, dokonałem!"
Bóg mówi do ciebie:
"Mój synu, nie jestem taki pewny".