29 sierpnia

Prostota skraca drogę, która prowadzi do odkrycia Boga.

Prostota uosabia ogromną siłę. Kiedy rozpoczynamy życie duchowe, możemy docenić jej wielką wagę. Mamy niezliczone pragnienia. Lecz gdy ujmiemy z tej listy jedno pragnienie, nasze życie stanie się trochę prostsze. Kiedy życie staje się proste, odrobina pokoju pojawia się na naszym umysłowym firmamencie. Za każdym razem, gdy stajemy się prości, bardziej prości, jak najprostsi, nasze życie pragnień staje się krótkie, jak najkrótsze. Wtedy możemy cieszyć się pokojem umysłu, światłem i zachwytem.

Bądź prostotą życia.
Ziemia potrzebuje twojej pomocy.
Bądź czystością serca.
Niebo potrzebuje twojej pomocy.