30 sierpnia

Bóg jest we wszystkim: dlatego wszystko jest boskie.

Poprzez naszą aspirację musimy zobaczyć, ile boskości jest we wszystkim. Bóg jest we wszystkim, lecz na polu manifestacji musimy wiedzieć, ile boskości ma krzesło, a ile Mistrz duchowy. Ktoś mądry ujrzy nieskończenie więcej boskości w uduchowionej osobie niż w szalonym słoniu. Musimy być ostrożni w życiu aspiracji, stykając się ludźmi. Zbliżajmy się do tych, którzy mają więcej boskości. Oto tak zwana boska mądrość.

Wszystko jest równe,
Ważne i niezastąpione
W stworzeniu Boga.
Spróbuj zobaczyć boskość
We wszystkim,
Ze wszystkim
I dla wszystkiego.