4 sierpnia

Nieustannie czuwaj. Życie twego ego z łatwością rozkwita bez żadnego odżywiania.

Najłatwiejszym sposobem pokonania ego jest ofiarowanie Bogu wdzięczności przez pięć minut dziennie. Jeśli nie możesz tego robić przez pięć minut, poświęć na to jedną minutę. Ofiaruj wdzięczność Bogu, a poczujesz, jak rozkwita w tobie słodki, aromatyczny i piękny kwiat, kwiat pokory. Kiedy ofiarujesz Bogu wdzięczność, On da ci coś najpiękniejszego – pokorę. Odkrywając w sobie pokorę, poczujesz, jak twoja świadomość szerzy się na cały świat.

Prawdziwy sługa Boga wie,
Że szybkość wdzięczności serca
Jest nieskończenie szybsza
Niż cokolwiek innego
W całym stworzeniu Boga.