7 sierpnia

Każdy może pokonać ego i posiadać całkowitą pokorę, jeśli jest zdolny odczuwać, że on sam nie jest niezbędny – jedynie Bóg jest niezbędny.

Bóg stale stoi przed nami jako złota sposobność. Musimy poczuć, że złota sposobność to jedyna rzecz, której potrzebujemy. Jeśli jednak czujesz, że Bóg potrzebuje ciebie do osiągnięcia celu, który tylko ty możesz osiągnąć, jesteś całkowicie stracony. Musisz poczuć, że duchowa aspiracja jest największym błogosławieństwem, jakie mogłeś otrzymać od Boga. Miliardy ludzi na ziemi nie dba o życie duchowe i głęboko śpi. Dlaczego ty właśnie jesteś świadomy życia duchowego, w czasie gdy inni śpią? W chwili, gdy jesteś świadomy życia duchowego, musisz poczuć, że otrzymałeś największy dar od Boga.

Bóg udowodni, jak jest On ważny dla świata
W dniu, gdy szczerze poczujesz,
Że nie jesteś niezbędny
Ani w tym, ani w żadnym innym świecie.