1 września

Twój Wewnętrzny Przewodnik ofiarowuje ci inspirację, która sprawi, że staniesz się z Nim nierozłączną jednością. Widzi to i odczuwa intensywność wewnętrznego wulkanu twego serca.

Jeśli żyjemy życiem duchowym, chcemy oczywiście dotrzeć do Źródła, którym jest Bóg. Chcemy być tak boscy i wielcy jak Źródło. Jeśli naszym ostatecznym celem jest stanie się boskim lub stanie się Samym Bogiem, powinniśmy być wierni światłu, w którym żyjemy. Jak możemy dochować wierności? Musimy w każdej chwili uważać na to, co mówimy i myślimy. Kiedy pojawia się myśl, boska myśl, musimy poczuć, że to błogosławieństwo, które przybyło do nas. Ofiarujmy to błogosławieństwo światu wokół nas. Jeśli możemy, pełni wiary, milcząc ofiarować te boską myśl światu wokół nas, spełnimy Boga w sobie.

Opanowany umysł może zrobić wszystko.
Może nawet myśleć o Bogu-Współczuciu
I doskonałości życia.