10 września

Jeśli twe serce pragnie dotrzeć do wybrzeża zachwytu, twój umysł musi powiedzieć „do widzenia” wybrzeżom myśli.

Negatywne siły to te siły, które mówią, ze jesteś bezużyteczny i pozbawiony nadziei, że nie możesz zrealizować Boga i na próżno tego próbujesz. To siły, które mówią, byś się nie modlił i nie medytował, bo w medytacji nic nie ma. Pozytywne siły sprawiają, że czujesz, iż jesteś wybranym dzieckiem Boga i posiadasz możliwości i potencjał, by w każdym momencie dokonywać czegoś znaczącego dla Boga, a zarazem dla swej własnej boskości. Jeśli przebywasz w sercu, napotykasz niewiele negatywnych sił, praktycznie żadnych. Lecz gdy żyjesz w umyśle, negatywne siły będą często cię przerażać. Prawie nie jest możliwe pokonanie negatywnych sił umysłem. Natomiast przy pomocy serca pokonasz wszystkie negatywne siły. Jest to nie tylko możliwe i praktyczne, lecz także nieuniknione.

Jeśli możesz żyć w ciszy swego serca,
Z łatwością doznasz stałego zachwytu satysfakcji,
By następnie podzielić się nim
Z ludzkością.