14 września

Żyj w każdym momencie tak, aby ucieszyć Boga. Bóg żyje w każdej chwili, by cię oświecić.

Jeśli chcesz rozpoznać przesłanie lub głos Wewnętrznego Przewodnika, musisz wiedzieć jedno: gdy otrzymujemy od Niego przesłanie, widzimy, że przynosi ono wewnętrzną radość, wewnętrzne zadowolenie. Gdy spełnimy to przesłanie, jego owocem będzie sukces lub porażka. Jeśli wszystkie rezultaty, które przyniesie przesłanie, możemy traktować z taką samą pogodą, wewnętrzną siłą i wewnętrzną odwagą, ze zrównoważeniem, niezależnie, czy to sukces czy klęska, bądźmy pewni, że przesłanie dokonania czegoś przyszło z głębi duszy.

Któregoś dnia uwierzysz,
Że tak, jak chce Bóg,
Jest nie tylko lepiej,
Lecz że to jedyna droga,
By przekształcić całe twoje życie.