2 września

Dopóki świadomie nie działam z Bożego Serca, jak mogę z głębi duszy i doskonale pracować dla Ciała Boga – stworzenia?

Kiedy wykonujemy jakieś działanie, musimy poczuć w nim Życie Boga, Ręce Boga. Kiedy jemy, musimy poczuć, że jedzenie jest Bogiem. Jeśli możemy zobaczyć i poczuć Boga we wszystkim, poczuć naszą stałą jedność z Bogiem, wtedy automatycznie będziemy wierni sobie, dzięki czemu odnajdziemy to, po co aspirujemy.

Każdy uduchowiony wysiłek,
Każdy zdecydowany akt
Wśród niezliczonych wydarzeń
Ludzkiego życia,
Ceni z dumą
Sam Absolutny Najwyższy.