25 września

Moja medytacja to moja radość bez narodzin i śmierci.

Kiedy życie nie sprawia ci radości, a czujesz, że jej pragniesz, to znaczy, że jesteś głodny. W życiu duchowym, gdy jesteś głodny, jesz duchowe pożywienie. Kiedy nie jesteś głodny, nie jesz. Powiedzmy, że przez piętnaście czy dwadzieścia lat nie interesowałeś się szczerze życiem duchowym. Ponieważ nie medytowałeś intensywnie przez tyle lat, nie możesz wskoczyć od razu do morza uduchowienia, bo nie będziesz umiał pływać. Nie zmienisz swej natury przez jedną noc. Musisz to robić stopniowo, stale i powoli. Najpierw naucz się poruszać w wodzie, potem naucz się pływać. Nadejdzie pora, że będziesz pływał dobrze. Lecz ponieważ czujesz wewnętrzny głód, to znaczy, że jesteś gotowy rozpocząć pływanie.

Jeśli szczerze poszukujący
Nie modli się i nie medytuje regularnie,
Nadejdzie pora,
Kiedy spazmy wewnętrznego bólu
Będą pulsować szybko w głębi
Jego uduchowionego serca.