9 września

Moje życie poddania mówi, że Bóg myśli o mnie cały czas, nieważne, czy ja o Nim myślę, czy nie.

Kiedy w życiu duchowym dokonuje poddania, wówczas świadomie poddaję swe niższe życie swemu wyższemu życiu. Poddaję swe niższe życie, bowiem czuję, że moje wyższe życie to naprawdę ja. Prawdziwe poddanie oznacza świadomą akceptację przez skończoną istotę woli i wizji Nieskończoności. Mogę poddać się tylko temu, w co absolutnie wierzę. Nie poddam się woli, myślom, nakazom oraz żądaniom innych, nawet jeśli są ode mnie starsi wiekiem czy wyżsi pozycją. Nie! Poddam się tylko Temu, w którego doskonalę wierzę, poddam się Rzeczywistości, Wewnętrznemu Przewodnikowi, który da mi prawdziwe spełnienie.

Poddaj się piękności prawdy,
Czystości światła,
Boskości Transcendentalnej Wysokości Boga.