10 stycznia

Twoje serce musi się nauczyć, jak odnawiać każdego dnia z głębi duszy wspaniałość twego wewnętrznego skarbu.

By rozpocząć życie duchowe, musisz poczuć potrzebę wewnętrznego życia. Musisz poczuć, że jeśli jesteś bezpieczny i zadowolony w świecie wewnętrznym, jedynie wtedy możesz być bezpieczny i zadowolony w życiu zewnętrznym. Życie duchowe da ci wewnętrzny pokój, wewnętrzną radość i zachwyt w ogromnej mierze. Ludzie pragną dobrego imienia, sławy, ziemskich osiągnięć, sukcesu, postępu i wielu innych rzeczy. Na swój sposób mają rację. Lecz gdy chcesz zacząć życie duchowe, powinieneś od tej chwili zacząć płakać wewnętrznie za radością, pokojem umysłu i przebudzeniem swojej duchowej świadomości.

Jeśli jesteś gotowy
Zamknąć swój umysł, gdy jest to potrzebne,
Jeśli jesteś gotowy
Obnażyć swój wital, kiedy jest to potrzebne,
Wtedy Bóg będzie zawsze gotowy,
By przyjąć twoje serce, kiedy jest to potrzebne.