11 stycznia

Dary ego to zawsze niedochodowy interes.

Twoja prawdziwa natura, twoja własna dusza, twoje samo istnienie chce pozostać w Nieskończoności. Jeśli ktoś przebywa największym świetle, we wszystko spełniającym świetle, wówczas od światła zależy, czy chce dać poszukującemu specyficzne doświadczenie w postaci sławy, rozgłosu i tak dalej. Lecz jeśli poszukujący chce zarówno pragnienia jak i aspiracji, zarówno rozgłosu i sławy jak i prawdziwej aspiracji do Najwyższego, nie będzie ani w duchowym, ani w materialnym, zwykłym życiu, ponieważ stale kierują nim dwie sprzeczne siły.

Był czas
Gdy pragnąłem rozgłosu i sławy.
To było moje ludzkie pragnienie.
Lecz teraz chcę tylko manifestować Boga
Na jego własny Sposób.
Naprawdę jest to moja boska aspiracja.