12 stycznia

Kiedy zwracamy uwagę na świat materialny i negujemy świat wewnętrzny, głodzimy własną duszę. Dusza musi się objawić. Jeśli myślimy, że możemy uzyskać nieskończone bogactwo w materialnym świecie, całkowicie się mylimy.

Istnieje różnica między bogactwem duchowym i materialnym. Kiedy właściwie używasz pieniędzy, przez jakiś czas się nimi cieszysz, a potem one znikają. Lecz gdy właściwie używasz duchowego bogactwa, którym jest pokój, światło i zachwyt, gdy dajesz je właściwej osobie, automatycznie Najwyższy napełnia naczynie twej chłonności w sercu. Jeśli zaczniesz właściwie, w boski sposób używać pokoju, światła i zachwytu, wówczas kiedy będą przeszkadzać ci czy dręczyć cię złe siły świata zewnętrznego, zapewniam cię, Źródło da ci jeszcze więcej pokoju, światła, zachwytu i innych boskich wartości.

To nie jest nieuniknione,
Że jedni stają się bogaci,
A inni pozostają biedni.
Nie, to całkowicie zależy
Od ich gorliwości w szukaniu bogactwa.
Podobnie twoje duchowe bogactwo
Zależy od twojej gorliwości,
By stać się bogatym duchowo.