12 lipca

Co daje nam Zycie wewnętrzne? Prostotę, szczerość, integralność, czystość, pokorę i boskość. Ten, kto posiada te wszystkie wartości, bez wątpienia posiada życie radości, pokoju, wolności i spełnienia. Ten, kto jest ich pozbawiony, na pewno będzie miał życie pełne łez, zamętu, więzów i frustracji.

Życie wewnętrzne daje nam rosnącą, płynącą i energetyzującą świadomość do oświecenia naszych myśli i uczuć oraz osiągania naszych celów. Możemy także stać się efektywnymi uczestnikami kosmicznego eksperymentu Boga. Żyć życiem wewnętrznym to być w pełni świadomym Boskiego istnienia. Być w pełni Boskiego istnienia to kochać bezkresnym sercem oddech ludzkości. Boska harmonia jest i może być ustanowiona w naszej wewnętrznej i zewnętrznej naturze jedynie wtedy, gdy zaakceptujemy wewnętrzne życie jako źródło stałej inspiracji, która poprowadzi, przekształci i uformuje nasze zewnętrzne życie.

Pole walki życia
Będzie tylko spokojem,
Kiedy hałas umysłu
Ustąpi miejsca ciszy serca.