13 lipca

Kochanie siebie i nienawidzenie siebie to dwie choroby, które można wyleczyć jednym lekarstwem – miłością Boga.

Chcemy zadowolić świat, ale jak możemy to zrobić, jeśli nas samych nie zadowala własne życie? Jest oczywistym absurdem próbować zadowolić innych, jeśli sami nie cieszymy się własnym wewnętrznym i zewnętrznym istnieniem. Bóg dał nam wielkie usta i próbujemy nimi zadowolić innych, lecz w naszych sercach jest jałowa pustynia. Gdy nie mamy aspiracji, jak możemy ofiarować światu pokój, radość i miłość? Jak możemy ofiarować coś boskiego, jeśli nie praktykujemy tego, czego nauczamy? Uduchowienie ofiarowuje nam możliwość praktykowania własnych nauk. Jeśli nie podążamy ścieżką uduchowienia, będziemy tylko nauczać; to będzie jednostronna gra. Nasze nauki przyniosą owoce jedynie wtedy, kiedy będą praktykowane.

By uwznioślić atmosferę ziemi,
Zacznij od dzisiaj
Od serca, które daje
I od życia, które poddaje.