15 stycznia

Aby dotknąć serca świata, poddaj swe życie wszystko widzącej woli Boga.

Jeśli czujemy obecność Boga w każdym swoim działaniu, automatycznie stajemy się mądrzejsi, bowiem Bóg jest cały mądrością. Zanim coś powiemy, potrzebujemy aprobaty. Musimy otrzymać ją wewnętrznie. Bóg nie pozostanie cichy; nie będzie obojętny. Bóg wydaje się cichy jedynie wtedy, kiedy nie zanurzamy się głęboko w siebie, by usłyszeć Jego Głos, Jego Nakazy. Nie jest On jak obojętna ludzka istota, którą wciąż pytamy i nie uzyskujemy odpowiedzi. Zanurz się w sobie. Bóg odpowie natychmiast: "tak" albo "nie".

Są dwa stopnie
samo przekształcenia:
Nie wiem i wiem.
To mój Umiłowany Najwyższym
uczy mnie,
Jak wiedzieć, co wiedzieć
i dlaczego wiedzieć.