17 stycznia

Bóg wie, co dla nas najlepsze. Uczyń to swoją psychiczną realizacją, a nie tylko umysłowym przekonaniem.

Kiedy modlimy się, czujemy, że Bóg słyszy nasze modlitwy. Kiedy medytujemy, czujemy, że otrzymujemy Pokój, Światło i Zachwyt, co jest całkowicie prawdziwe i uzasadnione. Lecz gdy modlimy się i medytujemy, musimy poczuć, że naszą sprawą jest modlenie się i medytowanie, a sprawą Boga jest danie nam pokoju albo niedanie nam niczego. Do takiego właśnie stanu poddania się powinniśmy dojść. Odgrywamy naszą rolę modląc się i medytując; to nasze zadanie. Zadaniem Boga jest nakarmić nas Światłem, Pokojem i Zachwytem. Lecz to On zna właściwy moment. Jeśli więc możemy medytować i w czasie medytacji poczuć, że niczego nie oczekujemy – jeśli Światło, Pokój i Zachwyt wnikną w nas, to dobrze, jeśli zaś nie, to będziemy równie zadowoleni – to najlepszy rodzaj medytacji. Medytujemy, ponieważ czujemy, że to jedyny sposób, by stać się jednym z Bogiem.

Jeśli naprawdę kochasz i potrzebujesz tylko Boga,
Daj Bogu sposobność,
By dbał o ciebie zawsze tak, jak On chce.