19 stycznia

Gdzie twoje poświęcenie, tam twój zachwyt.

Istnieją dwa rodzaje poświęcenia: ziemskie i Niebiańskie, materialne i duchowe. Materialne poświęcenie znamy bardzo dobrze: dajemy innym pieniądze lub jakieś przedmioty. Lecz duchowe poświęcenie jest czymś innym. W duchowym poświęceniu dajemy pokój, zachwyt, wewnętrzną siłę i inne boskie wartości. Duchowe poświęcenie jest niewątpliwie o wiele ważniejsze niż materialne.

Poświęcenie materialne nie wymaga dużej koncentracji. Jeśli nie podoba ci się już to, co posiadasz, na przykład mebel, oddajesz go. Jeśli jednak chcesz ofiarować komuś pokój, musisz modlić się i medytować przez długi, długi czas tak, byś mógł odnaleźć ten pokój w sobie.
Jak można uzyskać największą radość?
Nie posiadając, lecz poświęcając.