23 stycznia

Czym jest to, co nadaje dziecku piękno i wdzięk? Czy nie blask jego duszy? Kiedy ten blask słabnie i w końcu zanika, dziecko staje się ciemnym i ostrożnym dorosłym.

Zawsze próbuj być dzieckiem Bożym. Jeśli możesz powtarzać rano: "Jestem dzieckiem Bożym, jestem dzieckiem Bożym, jestem dzieckiem Bożym", od razu zobaczysz, że to co jest ciemne, nieczyste i brzydkie, odchodzi. Później w ciągu dnia, gdy przyjdzie cię kusić ignorancja, poczuj: "Jestem dzieckiem Bożym. Jak mogę to zrobić? Nie mogę zatonąć w ignorancji." Powtarzając: "Jestem dzieckiem bożym", poczujesz wielką wewnętrzną moc i siłę woli.

Mój Najwyższy Panie,jak mogę uniknąć
Nieświadomego nieposłuszeństwa wobec Ciebie?
"Moje dziecko, jeśli masz stały zapał,
By ucieszyć Mnie tak, jak Ja chcę,
Automatycznie opuści cię nieświadome nieposłuszeństwo."