29 stycznia

Kiedy pokonasz jakąś trudność, widzisz, że powtarza się ona na wyższym, subtelniejszym poziomie. To ta sama podstawowa słabość w tobie, którą teraz jesteś zdolny ujrzeć w bardziej wyrafinowanej formie.

Zanim zaakceptowałeś życie duchowe, miałeś setki trudności. W zwykłych warunkach pojawiają się one przed tobą jedna po drugiej, Lecz gdy zaakceptowałeś życie duchowe, Bóg okazuje ci Swą Łaskę, stawiając naraz przed tobą wszystkie te trudności. Daje ci też Swą szczególną Łaskę, byś umiał pokonać je szybciej. A co tak naprawdę dzieje się z naszymi ograniczeniami, niedoskonałościami i ignorancją? To są lwy i tygrysy w nas, które sami karmimy. Te lwy i tygrysy to nasze pragnienia, nasze oczekiwania, które nieustannie karmimy. Znikną one dzięki Łasce Boga.

Bądź pogodny!
Będziesz miał siłę lwa.
Natychmiast będziesz zdolny odrzucić
Ciężar przeszłości:
Słonia depresji, frustracji i klęski.