30 stycznia

Trudności ukazują moc nieproszonych sił. wytrzymałość oznacza nieuchronne zwycięstwo zawsze spełniającego, zawsze jaśniejącego światła duszy.

Gdy wnikamy głęboko w siebie, widzimy że dziewięćdziesiąt dziewięć procent trudności, które mamy teraz, po zaakceptowaniu życia duchowego, mieliśmy także przedtem. Wtedy jednak byliśmy ich nieświadomi. Teraz staliśmy się świadomi duchowo i zdaliśmy sobie sprawę z trudności, które narosły, by walczyć przeciwko nam. Powinniśmy być zadowoleni nie tylko dlatego, że staliśmy się świadomi, lecz także dlatego, że istnieje ktoś, pewien wyższy czynnik – Bóg i Jego cudowna Łaska – kto jest bardziej niż chętny, aby nam pomóc. Kiedy stajemy się świadomi, urzeczywistniamy Go. Tak więc mamy największe szczęście, że jesteśmy świadomi trudności przed sobą i nie powinniśmy ich nigdy unikać. Musimy je zaakceptować i wiedzieć, że z nami, dla nas i w nas jest wszechmocna Łaska Boga.

Życie to nieustanna walka,
Bóg bowiem pragnie,
Byśmy byli największymi bohaterami.