10 października

Twoja nowa przyjaźń z życiem własnej świadomości uratujecie, udoskonali cię i ostatecznie oświeci cię.

Zaawansowany poszukujący stale szuka nakazów swej świadomości. Jego świadomość jest jego kodeksem życiowym. Jego świadomość jest jego religią. Kiedy robi on coś dobrego, czuje, że postępuje zgodnie z kodeksem życiowym. Kiedy robi złego, czuje że zszedł ze ścieżki prawdy i nie jest wierny swemu kodeksowi, swej sztuce, swej religii.

Moja oskarżycielska świadomości,
Kocham cię, bo o mnie dbasz,
O moją doskonałość.
Moja oświecająca świadomości,
Kocham cię, bo dbasz
O najwyższe zadowolenie
Mego Umiłowanego Najwyższego we mnie.