18 października

Każdy dzień musi przychodzić do ciebie jako nowa nadzieja, nowe przyrzeczenie, nowa energia, nowe wzruszenie i nowy zachwyt.

Jeśli myślisz, że jutro będzie kolejnym dniem jak te, które już widziałeś, nie dokonasz postępu. Musisz poczuć, ze jutro stworzysz coś całkowicie nowego w życiu. Każdego dnia musisz naenergetyzować się tak bardzo, by poczuć nową nadzieję i nową aspirację. Jeśli jakiegoś dnia nie masz nadziei, tego dnia jesteś martwy. Jeśli chcesz żyć na ziemi, musisz mieć nadzieję. Nadzieja nie jest mentalną halucynacją. Absolutnie nie. Nadzieja jest rozległym polem. Jeśli zaś jeszcze jest przyrzeczenie, możesz poczuć, ze zasiałeś ziarno, ziarno przyrzeczenia.

Mam tylko jeden dom,
Jest nim dom nadziei.
Kiedy porzucam ten dom,
Idę donikąd.
Jestem całkiem sam
W kraju klęski.