20 października

Optymizm to sekret polegania na sobie. Poleganie na sobie to sekret dynamicznej siły. Dynamiczna siła to sekret natychmiastowego sukcesu.

Nasza ludzka słabość polega na tym, że niczego nie traktujemy poważnie. Tęsknimy za sławą i powodzeniem, lecz gdy zobaczymy, że musimy wspiąć się na wysokie drzewo, by to zdobyć, tracimy zainteresowanie. W życiu duchowym pragniemy Boga, lecz nim go zrealizujemy, musimy czegoś dokonać. Jeśli czujemy wewnętrznie wartość realizacji Boga, trudności, które mamy przejść, nic nie znaczą. Jeśli cenimy cel, musimy iść drogą. Jest ona długa i trudna, lecz gdy idąc myślimy o celu, na pewno doń dotrzemy. Jeśli naprawdę cenimy cel i tęsknimy za nim, odnajdziemy go.

Za nasze życie
Odpowiedzialny będzie Bóg,
Jeśli tylko
O boskość w nas.