29 października

Chcesz trwałego szczęścia. Otrzymujesz nieskończony smutek. Dlaczego? Bo kochasz ziemską rzeczywistość na swój własny sposób, a nie na sposób Boga.

Dlaczego doświadczamy cierpienia? Na tym świecie wciąż świadomie lub nieświadomie popełniamy błędy. Kiedy świadomie popełniamy błąd, wiemy o tym. Niestety, nieświadomie robimy miliony złych rzeczy. Nieświadome błędy manifestują się na świecie w postaci naszego własnego cierpienia. Gdy ludzie, którzy powtarzają błędy, mają szczerą aspirację i chcą wiedzieć, dlaczego cierpią, pojawia się w nich światło duszy i mówi im to. Będąc uduchowieni świadomie nie robimy niczego złego, lecz nieświadomie może się tak zdarzyć. Przed popełnieniem nieświadomych błędów uchroni nas aspiracja, modlitwa i medytacja. Gdy aspirujemy, strzegą nas Łaska i Współczucie Boga.

Nie bój się, że przebije cię ostrze
Dzisiejszego smutku,
Bo jutro zajaśnieją godziny ekstazy
Pełne zachwytu i światła.