3 października

Drżąca modlitwa sprowadza wszechmocną Łaskę Boga. Taka jest wielkość Współczucia Boga.

Musisz być Boskim rolnikiem. Uprawiaj ziemie i zasiej ziarno. Potem czekaj na deszcz Boskiej Łaski. Rolnik nie zbiera codziennie obfitego plonu. Poszukujący duchowo także nie doznaje każdego dnia obfitego plonu realizacji Boga. Pragnąc tego, przekroczysz granice własnej chłonności. Będziesz sfrustrowany i nazwiesz tę frustrację piekłem. Czekaj na Bożą Godzinę i ciesz się myślą, że Bóg da ci odpowiednie możliwości o Swej Wybranej godzinie. Konieczna jest cierpliwość. Bóg dał ci zdolność medytowania, więc bądź wdzięczny, że wybrał właśnie ciebie. Jeśli nalegasz i wymuszasz, powstanie frustracja, która stanie się twoim piekłem. Zwątpisz w swe duchowe możliwości i w istnienie Boga. Gdy medytujesz dla Boga i z Jego powodu, nigdy nie zwątpisz i nie doznasz piekła.

Potrzebujemy siły wiary i wybranej Bożej Godziny,
By zatriumfować nad swą ziemską niedolą.