1 listopada

Chcesz dokonać postępu? Jeśli tak, potraktuj każdy problem nie jako wezwanie, lecz jako zachętę swego przyjaciela, który stara się pomóc ci przybyć do miejsca twego ostatecznego przeznaczenia.

Problemy nie świadczą o tym, że człowiek jest niezdolny. Problemy nie świadczą o tym, że człowiek robi coś nieodpowiednio. Problemy nie świadczą o tym, że człowiekowi czegoś brakuje. Problemy świadczą o tym, że człowiek ma prawdziwą potrzebę przekształcenia siebie w świecie wewnętrznym i świadomą potrzebę doskonalenia siebie w świecie zewnętrznym.

Każda trudność to ciężki egzamin:
Tak mówi mój umysł,
Który boi się prawdy.
Każda trudność to wzrastająca siła:
Tak mówi moje serce,
Które kocha Boga.