12 listopada

Dookoła jest wszędzie choroba. Jak możemy ją wyleczyć? Możemy ją wyleczyć naszym sercem wdzięczności.

Musimy ofiarować nasza wdzięczność Absolutnemu Najwyższemu za to, że dał nam szczerą wewnętrzną potrzebę, aby wyleczyć cierpienie ludzkości. Jest wielu, którzy nie dbają o wyleczenie swoich chorób czy też chorób świata. Na ziemi SA miliony, miliardy ludzi, lecz czy wielu z nich pragnie wyleczyć cierpienia i zło ludzkości? Bardzo niewielu. Tylko dlatego, że poszukujemy duchowo, pragniemy i próbujemy uleczyć stare jak tysiąclecia bolączki i cierpienia ludzkości. Kto dał nam taka aspirację, taką wewnętrzną tęsknotę? Sam Bóg. Jeśli w każdym momencie możemy ofiarować wdzięczność Bogu, wzrasta chłonność naszych serc. W tej chłonności jest moc, światło i siła, aby wyleczyć cierpienia ludzkości.

Coś nowego stało się tego ranka:
Medytowałem na Najwyższego
Bezwarunkowo.
Coś nowego stanie się tego wieczoru:
Moje życie zmieni się
W serce wdzięczności.