17 listopada

Medytacja i modlitwa są jak dwa rodzaje rozmowy, lecz służą temu samemu celowi. Kiedy modlimy się, mówimy do Boga. Mówimy Mu o naszych potrzebach i oczekiwaniach naszej duszy. Poprzez modlitwę prosimy Boga o to, czego chcemy, a także to z naszego istnienia, co chcemy, ofiarowujemy Bogu poprzez modlitwę. Lecz kiedy medytujemy, pozostajemy cisi, całkowicie cisi, błagając Boga, by pracował w nas i przez nas. On nakazuje, a my próbujemy wykonać Jego bezpośrednią Wolę.

Najwyższy Panie,
Pomogłeś mi mówić do Ciebie.
Teraz pozwól, bym ja pomógł Tobie,
Słuchając Ciebie.