21 listopada

Bóg chce być pierwszą osobą, która będzie oklaskiwać twoje wewnętrzne oświecenie i zewnętrzną transformację.

Jedną z dróg przekształcenia ludzkiej natury jest sprowadzenie do niej boskiego, wszechoświecajacego światła Najwyższego, które powiększy chłonność naszego wewnętrznego naczynia. Zanim ludzka natura zostanie przekształcona, jest przeniknięta ciemnością. Ciemność można usunąć jedynie sprowadzając światło, nic innego. Musimy stale i świadomie sprowadzać światło z powyżej, a wtedy powiększy się nasza chłonność. Im bardziej się ona powiększa, tym więcej światła możemy w sobie utrzymać.

Umysł powoli staje się czysty.
Serce stale staje się czyste.
Dusza bezwarunkowo manifestuje Najwyższego.
Nasz Umiłowany Najwyższy
Spełnia Siebie w pełni
W dzieciach i poprzez dzieci Swego Stworzenia.