23 listopada

Nigdy nie jest za późno, by przekształcić całkowicie czyjąś naturę.

Innym sposobem przekształcenia ludzkiej natury jest zobaczenie boskiego światła, i niczego innego, w każdej ludzkiej istocie. Ponieważ widzimy coś nieboskiego w sobie i innych, jest dla nas niemożliwe przekształcenie własnej natury, a także ludzkiej natury jako takiej. Bez znaczenia, co robimy lub czym jesteśmy, świadomie i stale obserwujmy jedynie boskie światło w innych – światło, które sprowadzamy z powyżej – a wówczas automatycznie zostanie przekształcona ludzka natura. Jeśli możemy zobaczyć światło w każdej osobie i we własnej naturze, wtedy nie tylko możliwe, lecz także nieuniknione staje się przekształcenie ludzkiej i ziemskiej natury.

Stań dzielnie twarzą w twarz
Ze swoją niższą naturą.
Twoja wyższa natura odnajdzie cię
Z dumą i radością.