27 listopada

Współzawodnictwo jest dobre, o ile jest to współzawodnictwo w przekształceniu siebie, a nie w demonstrowaniu ego.

Tam, gdzie jest aspiracja, jest jedność, a w jedności nie ma potrzeby rywalizacji. Lecz gdy brak aspiracji i poczucia jedności, jeśli ktoś przebywa w świecie pragnień, naturalne jest, że swoją rolę odegra ambicja. Zanim wkroczyliśmy w życie duchowe, ambicja była pomocna, lecz w końcu stanie się ona wielką przeszkodą, naszym prawdziwym wrogiem, jeśli nie zostanie przekształcona w czystą aspirację wtedy, kiedy akceptujemy życie duchowe.

Serce aspiracji
Nie potrzebuje zewnętrznych rekordów,
Bo samo jego istnienie na ziemi
Jest najwyższym rekordem.