30 listopada

Serce, które daje siebie, bezbłędnie zdobędzie to, na co naprawdę zasługuje.

Jesteśmy instrumentami boga. Lecz jeśli jesteśmy zbyt zajęci materialnym życiem, nie będziemy zdolni być wybranymi instrumentami Boga. Wybranym instrumentem Boga jest ten, kto wciąż siebie daje, kto nie jest dla siebie, lecz dla całego świata. Wybrane instrumenty Boga mają szerokie serca. Nie starają się ograniczyć własną małą rzeczywistością. Próbują żyć życiem rozległego świata.

Jest tylko jedna autostrada do Nieba.
Tą autostradą jest
Stałe i bezwarunkowe
Samo-oddanie.