22 grudnia

Zmiany w naszym życiu aspiracji muszą być zaakceptowane z uduchowieniem i pogodnie jako inspirujące zmiany pór roku.

Kiedy nasza aspiracja maleje, jest nam trudno zagłębić się w sobie. Nienawidzimy wtedy medytacji, a nawet gdy praktykujemy, nasza medytacja nie jest dobra. Co powinniśmy wtedy robić? Możemy poczytać książki, napisane przez zrealizowanych mistrzów duchowych lub poszukujących Boga. Czytając powinniśmy poczuć, że osoba, o której czytamy, to nikt inny, jak my sami. Każda myśl, każda idea czy płacz serca aspiracji, które zawiera książka, są nasze własne. Piszący używa własnego imienia, lecz pisze o naszych uczuciach, naszej aspiracji. Kiedy czytamy pełne duchowego oddania książki, powinniśmy odnaleźć w nich swój własny płacz. Tak jak piszący zmierza ku światłu, tak samo my do niego podążamy.

Moje serce odnajduje aspirację
Jedynie wtedy, gdy wybieram właściwie.
Czym jest ta właściwa rzecz, którą się stanę?
Stanę się najdoskonalszym instrumentem Boga.