24 grudnia

Celem życia jest uświadomienie sobie Najwyższej Rzeczywistości. Celem życia jest świadome wyrażenie Odwiecznej Istoty.

Istnieją dwa życia: wewnętrzne i zewnętrzne. Zewnętrzne życie mówi o zasadach, a potem próbuje działać. Bez przerwy coś deklaruje, lecz bardzo mało z tego praktykuje. Wewnętrzne Zycie nie mówi. Ono działa. Jego spontaniczne działanie to świadoma manifestacja Boga.

Jeśli masz wewnętrzną wolę,
Używaj jej właściwie. Używaj jej,
By kontrolować swoje zewnętrzne życie.
Jeśli masz zewnętrzną wolę,
Używaj jej właściwie. Używaj jej,
By nakarmić i ucieszyć swoje wewnętrzne życie.