26 grudnia

Utrzymuj umysł skoncentrowany na Bogu. Twoje bezużyteczne myśli zostaną przekształcone w płodne idee, te zaś w jaśniejące ideały. Twoje jaśniejące ideały staną się wszystko spełniającą Nieskończonością.

Każda przyziemna myśl
Natychmiast
Profanuje wszystko, co jest święte.
Każda czysta myśl
Bezbłędnie i bez zastrzeżeń
Unieśmiertelnia wszystko,
Co chce się zmienić.