30 grudnia

W życiu aspiracji nie wybieraj niczego między strachem i zwątpieniem; wybierając między wiara i poddaniem, wybierz obie możliwości.

W każdym momencie musimy mierzyć do celu. Jeśli chcesz koncentrować się i medytować na słońce, kiedy rano wschodzi, musisz patrzeć na wschód, w żadnym innym kierunku. Gdybyś patrzył na zachód i biegł na wschód, potknąłbyś się Jeśli chcesz być pewien swego celu, realizacji Boga, nie patrz wstecz ani wokół siebie, tylko w stronę światła. Możesz pokonać pragnienia, jedynie biegnąc ku światłu. Nie myśl o pragnieniach, a jedynie o swojej aspiracji. Jeśli możesz biec naprzód z determinacją ukierunkowaną w jednym punkcie, ograniczenia i pragnienia odejdą z twego życia. Aspiracja jest jedyną odpowiedzią. Płaczesz za zewnętrznymi rzeczami. Jeśli możesz szczerze płakać, możesz także duchowo wzlatywać.

Kiedy myślę, tonę.
Kiedy wybieram, tracę.
Kiedy płaczę, wznoszę się.