4 grudnia

By zmniejszyć napięcia świata, każde poszukujące serce musi nakarmić głodującą ludzkość.

Ten świat ma potrzebę pokoju. Pokój pochodzi jedynie z wewnątrz, a my możemy go sprowadzić stamtąd poprzez medytację. Jeśli możemy z uduchowieniem medytować dziesięć minut każdego dnia, całą naszą istotę przeniknie pokój. W pokoju zaś jest zachwyt, szczęśliwość, spełnienie i zadowolenie. Możemy mieć pokój nie poprzez posiadanie świata, lecz poprzez pokochanie świata.

Mój Panie,
Moja miłość do świata jest bezwarunkowa.
Lecz jak daleko ona może mnie zaprowadzić?
„Moje dziecko,
Z łatwością może zaprowadzić cię do kresu drogi.”