6 grudnia

Pokoju nie odnajdziemy w zewnętrznej wiedzy. Większość zewnętrznej wiedzy opiera się na informacji, a informacja nie może dać nam trwałego zadowolenia. Pokoju nie można odnaleźć w zewnętrznej wydajności. Pokój można odnaleźć w panowaniu nad sobą.

Pokój jest naszym wewnętrznym skarbem. Ten skarb możemy odnaleźć w sobie, kiedy nie oczekujemy niczego od zewnętrznego świata, wszystkiego zaś od Wewnętrznego Przewodnika w nas, o Jego wybranej Godzinie. Często, kiedy służymy światu, czujemy, że należy do niego obowiązek ofiarowania nam wdzięczności albo wiedzy za naszą służbę. Kiedy czegoś oczekujemy od świata, na pewno się rozczarujemy. Lecz gdy oczekujemy od Wewnętrznego Przewodnika, On spełni nas poza granicami wzlotu naszej wyobraźni.

Głęboko w nas
Jest ziarno doskonałej doskonałości.
Musimy czekać na wybraną godzinę Boga.
Wtedy ziarno doskonałości na pewno zakiełkuje.