11 lutego

Do żeglowania po niebezpiecznych morzach życia, zapraszam swego przyjaciela pokój, aby pomógł mi w łodzi.

Pokój opiera się na miłości. Miłości do ludzkości i miłości do Boga. Pokój zależy od braku przywiązań. Gdy nie ma pragnienia zysku, nie ma strach przed stratą – i oto pokój jest twój. Pokój opiera się również na wyrzeczeniu. To wyrzeczenie nie jest wyrzeczeniem się materialnego posiadania, lecz ograniczeń i ignorancji. Ten pokój jest prawdziwym pokojem, który nie zależy od ryczącego świata. Zewnętrznego ani wewnętrznego.

Jeśli możesz kochać i manifestować Boga
Cały czas, tak jak On tego chce,
Wtedy sam Bóg podaruje ci
Własną, nie do przebicia zbroję pokoju i zachwytu.