1 lipca

Twoje kochające serce jest twoim niewyczerpanym źródłem w świecie wewnętrznym.

Początkujący duchowo używa swego serca i duszy, aby zobaczyć świat wewnętrzny i zewnętrzny. Nie patrzy zewnętrznymi oczami. Wiele razy zauważył, że wizja zewnętrznych oczu jest ograniczona, dlatego iż wizją ta steruje subtelne lub nieświadome działanie niejasnego, nieoświeconego umysłu. To po prostu niemożliwe, by zewnętrzne oczy zidentyfikowały się z istotą piękna. Lecz jeśli używamy serca, natychmiast stajemy się częścią substancji i istoty tego, co widzimy.

Nieaspirujący umysł myśli,
Że medytacja jest marnowaniem czasu.
Aspirujące serce wie i czuje, że medytacja jest
Świętym i tajemnym rozkwitem
Czyjegoś życia, które wstępuje do Nieba.