14 lutego

Doskonałość to świadome zniszczenie własnego egocentrycznego ja.

Jak to jest, że człowiek nie zna samego siebie, co powinno być najłatwiejsze ze wszystkiego? Nie zna siebie właśnie dlatego, że identyfikuje się z ego, a nie ze swoim prawdziwym Ja. Co zmusza go do takiej identyfikacji z pseudo-ego? Ignorancja. A co mówi mu, że prawdziwe Ja nie jest, nie może być ego? Jego własne poszukiwanie siebie. W najgłębszej głębi swego serca widzi on swe prawdziwe Ja, Boga. Ostatecznie człowiek musi stać się tą wizją.

Czy nie widzisz?
W twoim sercu
Ktoś stale modli się i medytuje.
Czy nie czujesz?
Boskie Serce Najwyższego Umiłowanego
Stale bije w tobie.