16 lutego

Zwiększaj, zawsze zwiększaj płacz swojej aspiracji. Jeśli pozwolisz, by twoja aspiracja malała, to będzie twoja prawdziwa hańba.

To nasza aspiracja, ten wznoszący się płacz prowadzi nas do Królestwa Nieba. Królestwo Nieba jest krainą pełną pokoju i zachwytu. Odczuwamy to, kiedy jesteśmy głęboko w sobie i kiedy przekraczamy naszą egocentryczną indywidualną świadomość. Im wyżej idziemy przekraczając naszą ograniczoną świadomość, tym szybciej wchodzimy w najgłębszą, nieskończoną świadomość i tym bardziej widzimy, czujemy i posiadamy Królestwo Nieba.

Wiara jest sztuką widzenia
Bez patrzenia.
Aspiracja jest sztuką stawania się
Bez wahania.