17 lutego

Bądź uniwersalny w swej miłości. Zobaczysz uniwersum jako obraz swej własnej istoty.

Całkowita, pełna doskonałość przychodzi jedynie wtedy, kiedy czujemy, że nasza doskonałość nie jest doskonałością dopóty, dopóki reszta ludzkości pozostaje niedoskonała. Jeśli nazywamy się dziećmi Boga, inni także są dziećmi Boga. Jeśli nie podzielimy się z nimi tą małą ilością, która posiadamy, jakie mamy prawo, by nazywamy ich braćmi? Mogą być kilka mil w tyle, za nami, albo mogą głęboko spać. Lecz i oni muszą osiągnąć Cel, zanim doskonała doskonałość zaświta na ziemi.

Aspirujesz, to znaczy
Podnosisz świadomość tych,
Którzy są wokół ciebie.