20 lutego

Jakie są prawa uniwersum? Kochaj i służ. Kochaj ludzkość. Służ Boskości.

Chcę ci powiedzieć, że świat nie jest zły, lecz źle jest z tobą i z resztą ludzkich istot. Biedny świat nie zrobił nic złego, to my źle wykorzystujemy świat. Bóg stworzył świat, my go wykorzystujemy. Możemy to zrobić na swój lub Boski sposób. Możemy go zniszczyć albo zamanifestować Boskość na ziemi. Ten świat jest polem manifestacji, gdzie możemy pokazać nasze boskie cechy. Możemy też, zamiast manifestować nasze boskie, najgłębsze cechy – zniszczyć świat. To zależy od nas. Potraktujmy świat jak instrument. Jeśli gramy na nim fałszywa nutę, kto jest odpowiedzialny? Gracz, nie instrument. Jeśli użyjemy świata w Boski sposób, zobaczymy, że nie ma problemów ze światem. To my posiadamy zdolność użycia świata w Boski sposób i spełnienia Boskości tu, na ziemi.

Nie zrzucaj winy na świat,
Znajdź rozwiązanie.