28 lutego

W czasie swej medytacji, w czasie całego świadomego życia, zawsze staraj się poczuć, że jesteś wybranym dzieckiem Boga, dumą Boga.

Bóg nas potrzebuje, byśmy go zamanifestowali, byśmy Go spełnili. Możemy powiedzieć: "Bóg mnie potrzebuje, dlatego się poddałem, Muszę spełnić Boga na ziemi, ponieważ Bóg tego chce, a nie dlatego że ja tego chcę. Bóg chce, bym Go zrealizował, bym Go spełnił na ziemi. Czego mi więcej potrzeba?" Taka powinna być jedyna troska poszukującego duchowo. Ta troska wszystko zawiera. Wszystkie problemy są rozwiązane, wszystkie odpowiedzi są dane, kiedy czujemy, że Bóg nas chce, że Bóg nas potrzebuje dla swojej dla swojej manifestacji na ziemi.

On jest naprawdę kimś!
Poznał najwyższy sekret
Niestrudzonej pracy
Dla boskiej manifestacji
Nie przyjmując zewnętrznej pochwały,
Ani nie oczekują jej.